Categories
SE

DarkNet

5
(1)

Deepweb är som ett isberg som flyter i ett mörkt, vidsträckt hav. Toppen av isberget ovanför vattnet är en clear web, medan botten av isberget är dolt under vattnet och är en deepweb.

Vad är Darknet?

Darknet är en del av internet som inte är indexerad av traditionella sökmotorer, vilket gör den svåråtkomlig för de flesta användare. För att få tillgång till darknet krävs särskild mjukvara, konfigurationer eller auktorisering. Den mest kända mjukvaran för att komma åt darknet är Tor (The Onion Router), som möjliggör anonym surfning och tillgång till webbplatser med “.onion”-domäner.

Darknet är känt för att vara en fristad för en rad olagliga aktiviteter, inklusive droghandel, vapenförsäljning, svartmarknad för stulna data och diverse andra former av cyberbrott. Dock används darknet också för legitima syften, som att skydda visselblåsare, journalistiskt arbete under repressiva regimer och för att ge individer i länder med strikt censur tillgång till blockerat innehåll.

Det är viktigt att notera att även om darknet kan erbjuda en hög nivå av anonymitet, är det inte helt riskfritt. Användare bör vara medvetna om riskerna och utöva försiktighet.

Hur fungerar Darknet?

Darknet fungerar genom att använda specialiserad mjukvara som möjliggör anonym kommunikation och tillgång till webbplatser som inte indexeras av traditionella sökmotorer. Den mest kända tekniken för att komma åt darknet är The Onion Router (Tor), men det finns även andra nätverk som I2P (Invisible Internet Project) och Freenet. Här förklarar jag hur dessa tekniker fungerar, främst med fokus på Tor, eftersom det är den mest använda.

Tor (The Onion Router)

 • Anonymitet: Tor använder sig av ett nätverk av servrar (kallade noder) runt om i världen för att kryptera och dirigera internettrafik flera gånger, genom flera lager av kryptering (likt lager på en lök, därav namnet), innan den når sitt slutmål. Detta gör det mycket svårt att spåra trafiken tillbaka till användaren.
 • Tillgång till .onion-webbplatser: Utöver att erbjuda anonym surfning på det vanliga internet, tillåter Tor också användare att komma åt webbplatser inom Tor-nätverket, som har “.onion” i slutet av sin URL. Dessa webbplatser är inte tillgängliga via det vanliga internet.

I2P (Invisible Internet Project)

 • Anonymitet och säkerhet: I2P är designat för att erbjuda säker och anonym kommunikation. Det använder sig av en peer-to-peer-approach, där data skickas genom ett nätverk av datorer (kallade routers) som är anslutna till I2P.
 • Ej-länkbar kommunikation: I2P är optimerat för “hidden services”, som webbplatser och chattjänster, där både tjänstens leverantör och användaren förblir anonyma och deras kommunikation är krypterad.
 • Eget adresssystem: Till skillnad från Tor, som också kan användas för att surfa på det öppna internet, är I2P mer inriktat på interna tjänster inom sitt eget nätverk.

Freenet

 • Decentraliserat datalagringssystem: Freenet är ett decentraliserat peer-to-peer-nätverk som låter användare lagra och dela digitalt innehåll anonymt. Det är utformat för att motstå censur, spårning och övervakning.
 • Datafragmentering och kryptering: När filer delas på Freenet, bryts de ner i små bitar, krypteras och sprids över flera noder i nätverket. Detta gör det svårt att avgöra vad en fil innehåller eller vem som efterfrågar eller tillhandahåller filen.

Gemensamma drag

 • Anonymitet: Alla dessa nätverk syftar till att skydda användarnas identitet och aktivitet på internet.
 • Decentralisering: Istället för att förlita sig på centrala servrar, använder dessa nätverk decentraliserade, peer-to-peer-baserade kommunikationssystem.
 • Kryptering: Kommunikation inom dessa nätverk är krypterad, vilket skyddar data från extern övervakning och analys.

Trots dessa försiktighetsåtgärder är det viktigt att notera att inget system kan garantera fullständig anonymitet eller säkerhet. Användare bör fortsätta att vara försiktiga med vad de delar och tillgår även inom dessa nätverk.

Hur kommer man in på Darknet?

För att komma in på darknet behöver du använda särskild programvara som är utformad för att ge anonymitet och tillgång till denna del av internet. Den mest populära mjukvaran för detta är Tor (The Onion Router). Här är en steg-för-steg guide för att komma åt darknet med Tor:

 1. Ladda ner och installera Tor Browser:
  • Besök Tor Project’s officiella webbplats (https://www.torproject.org/) för att ladda ner Tor Browser. Se till att du laddar ner den senaste versionen för ditt operativsystem.
 2. Installera Tor Browser:
  • Följ installationsinstruktionerna för din enhet. Installationen är rättfram, liknande andra programvaror du installerar på din dator.
 3. Starta Tor Browser:
  • När installationen är klar, öppna Tor Browser. Första gången du kör den kan det finnas inställningar att anpassa, men för de flesta användare räcker standardinställningarna.
 4. Anslut till Tor-nätverket:
  • Tor Browser kommer att fråga om du behöver ansluta direkt till Tor-nätverket eller om du behöver konfigurera proxy-inställningar (detta är oftast nödvändigt endast i mycket restriktiva nätverk eller länder). De flesta användare kan välja att ansluta direkt.
 5. Navigera på Darknet:
  • När du är ansluten kan du börja utforska darknet. Webbplatser på darknet slutar ofta med “.onion”. Det är viktigt att vara försiktig med vilka webbplatser du besöker, då många kan innehålla olagligt eller skadligt innehåll.
 6. Använd sund försiktighet:
  • Även om Tor Browser erbjuder en hög grad av anonymitet, rekommenderas det att använda ytterligare skyddsåtgärder, som att inaktivera JavaScript (från säkerhetsinställningarna i Tor Browser) och undvika att ladda ner eller öppna filer som kan äventyra din anonymitet eller säkerhet.

Kom ihåg att även om du kan uppnå en hög grad av anonymitet med Tor, är inget system helt säkert. Var försiktig med personlig information och tänk på de juridiska och säkerhetsmässiga riskerna med att navigera på darknet.

Vad som finns och vad kan man köpa på Darknet?

På darknet kan du hitta en mängd olika webbplatser och tjänster, både lagliga och olagliga. Det är viktigt att notera att medan darknet erbjuder anonymitet och privatliv, används det också för aktiviteter som är olagliga eller etiskt tveksamma. Här är en översikt över vad som kan hittas på darknet:

Lagliga Användningsområden

 • Privat kommunikation: Plattformar för att skydda privatlivet för de som behöver kommunicera säkert, som journalister och visselblåsare.
 • Säkert informationsutbyte: Forum och tjänster för individer som lever under repressiva regimer för att dela information eller få tillgång till censurerat material.
 • Forskning: Forskare använder ibland darknet för att studera cybersäkerhet, narkotikatrender, och annan onlinebeteende som är svårt att spåra på det öppna internet.
 • Dataskydd: Tjänster som fokuserar på dataskydd och anonymitet online.
  • Anonymitet och säkerhetsverktyg: Mjukvara och tjänster som VPN-tjänster, krypteringsverktyg och säker lagring.
  • Privata datortjänster: Anonyma webbhotell och säker e-post.
 • Böcker och informationsmaterial: Material som kan vara svårt att få tag på på grund av censur eller andra restriktioner, inklusive politiskt och vetenskapligt material.

Olagliga Användningsområden

 • Droghandel: En av de vanligaste aktiviteterna på darknet är försäljning av narkotika. Det finns många marknadsplatser som liknar eBay eller Amazon, där säljare erbjuder olika typer av narkotika. Till exempel Flugsvamp 4.0. Det är förmodligen den mest populära darkweb-marknadsplatsen i Sverige.
 • Cyberbrott: Försäljning av stulna data, som kreditkortsuppgifter, personuppgifter, och hackningstjänster.
 • Vapenhandel: Liksom droger, finns det också marknadsplatser för olaglig handel med vapen.
 • Förfalskningar: Falska pengar, pass, ID-handlingar och andra förfalskade dokument kan hittas till salu.
 • Olagligt innehåll: Webbsidor som innehåller eller säljer olagligt innehåll, inklusive material som är moraliskt och lagligt förkastligt.

Gråzons Användningsområden

 • Kryptomarknader: Webbplatser som fungerar som marknadsplatser för olika varor och tjänster, betalning sker med kryptovalutor. Inte all handel här är olaglig, men marknaderna är ofta utformade för att skydda användarnas identitet, vilket kan locka till sig olaglig verksamhet.
 • Privacy-tjänster: Tjänster som erbjuder förbättrad sekretess och anonymitet, som kan användas för både lagliga och olagliga ändamål.

När du navigerar på darknet är det viktigt att vara medveten om riskerna och att skydda din egen säkerhet och integritet. Använd sunt förnuft och var försiktig med att interagera med tjänster eller personer du inte litar på.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *